ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η Cargo Group είναι η πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε να εφαρμόζει υπηρεσίες απλουστευμένων διατυπώσεων εισαγωγής και εξαγωγής από τον Μάρτιο του 2014.

Κατέχοντας από το 2009 την πιστοποίηση AEOF / ΕΟΦ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια & Προστασία, η Cargo Group Services προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Καταβολή δασμών και φόρων συγκεντρωτικά 1 φορά κάθε μήνα
 • Ταχύτατη ολοκλήρωση τελωνειακών διαδικασιών εισαγωγής / εξαγωγής
 • Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνιακές απλουστεύσεις
 • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγραφών
 • Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για φυσικό έλεγχο
 • Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων
 • Αναγνώριση ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου από τις τελωνιακές αρχές της χώρας, αλλά και αμοιβαία αναγνώριση στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών [Ελβετία, Νορβηγία, ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία]
 • Απλοποιημένα καθεστώτα κοινοτικής διαμετακόμισης [T1], κοινοτικών ατμοπλοϊκών αποστολών [T2L]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ EXPRESS

Όλες οι απαραίτητες εκτελωνιστικές διατυπώσεις υλοποιούνται σε ελάχιστο χρόνο [6 λεπτά ή και λιγότερο], στον οριζόμενο από τον πελάτη τόπο εξαγωγής ή εισαγωγής ή τις εγκαταστάσεις της Cargo Group που υποκαθιστά το κλασσικό τελωνειακό κατάστημα.

 • Αύξηση ταχύτητας διεκπεραίωσης
 • Μείωση κόστους
 • Βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας
 • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης

Ο όμιλος Cargo Group μέσω του know how που διαθέτει, εγγυάται την περαιτέρω απλοποίηση κάθε έργου εισαγωγής - εξαγωγής, σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς αναβαθμίζοντας τη διαδικασία διαχείρησης μεταφοράς, αποθήκευσης και εκτελωνισμού.

 

Πιστοποιήσεις

 

 

c t p a t certification

a e o certification 

iso 22000

transport and logistics award 2014

transport and logistics award 2015

 

Our website is protected by DMC Firewall!